🔥 Nabídka vyprší 🔥
TRÉNINK ZDARMA: Jak z nuly na milion Kč za 3 měsíce díky sociálním sítím?

Android aplikace – monitoring VOIP hovorů v Ionic2 a Firebase

V tomto receptu si ukážeme praktické využití real-time databáze Firebase od Google. Vytvoříme velmi rychle sexy android aplikaci pro monitoring vytížení VOIP ústředny.

Webinář zdarma: Jak na sociální sítě, aby to mělo skutečně návratnost?

Právě za chvíli začíná náš webinář zdarma, ve kterém vám ukážu, proč 97 % podnikatelů dělá na Facebooku chyby, kvůli kterým prodělávají peníze a jak se těmto chybám vy vyhnete. Tak honem, ať vám to dnes neuteče!

Ingredience

 • účet na google (pro zřízení databáze Firebase)
 • IONIC2 dev stack
 • projekt na Symfony 3.x
 • data z VOIP ústředny (aktuální hovory, zmeškané hovory, stav jednotlivých VOIP zařízení apod.)

Postup přípravy

 • nejprve si připravíme Firebase databázi pro náš nový projekt (do 100 konkurenčních spojení je zdarma) na firebase.google.com a https://console.firebase.google.com
 • upravíme zabezpečení tak, aby bylo možné se připojit a zapisovat bez autorizace uživatelem (v této aplikaci nehrají uživatelé roli, postačí základní JSON klíč):
 • tím máme prostor pro výměnu dat hotovou
 • připravíme si tedy cron na kmení dat, v SF klasický command + klienta na připojení k Firebase
 • použijeme tedy například „composer require kreait/firebase-php“
 • a vytvoříme si vlastní service:
  <?php
  
  namespace FirebaseBundle\Service;
  
  use Kreait\Firebase;
  
  class Client
  {
    private $firebase;
    private $database;
  
    public function __construct()
    {
      $this->firebase = (new Firebase\Factory())
        ->withCredentials(__DIR__.'/../../../app/config/firebase/APP_KEY.json')
        ->withDatabaseUri('https://APP_PREFIX.firebaseio.com/')
        ->create();
      $this->database = $this->firebase->getDatabase();
    }
  
    public function getReference(string $path)
    {
      return $this->database->getReference($path);
    }
  }
 • nyní nakrmíme novou databázi z dat ústředny, v našem případě například:
  public function saveStats(TPStats $TPStats)
  {
    $data = [
      'actualCalls' => ['count' => $TPStats->getActualCalls()->getCount()],
      'freeOperators' => ['count' => $TPStats->getFreeOperators()->getCount()],
      'missedCalls' => [
        'count' => $TPStats->getMissedCalls()->getCount(),
        'oldestDelta' => $TPStats->getMissedCalls()->getDelta(),
      ],
      'recordedCalls' => [
        'count' => $TPStats->getRecordedCalls()->getCount(),
        'oldestDelta' => $TPStats->getRecordedCalls()->getDelta(),
      ],
      'waitingCalls' => [
        'count' => $TPStats->getWaitingCalls()->getCount(),
        'oldestDelta' => $TPStats->getWaitingCalls()->getDelta(),
      ],
      'busyCalls' => [
        'count' => $TPStats->getBusyCalls()->getCount(),
        'oldestDelta' => $TPStats->getBusyCalls()->getDelta(),
      ],
      'operatorActualLog' => [
        'log' => $TPStats->getOperatorsActualLog(),
      ],
    ];
    $this->client->getReference('/actualData')->set($data);
  }
 • výsledkem je potom JSON struktura ve Firebase:

Použití stringu v proměnných delta je záměrné, usnadňujeme si tak práci pro výpis přímo v IONIC app a díky tomu, že je celá aplikace real-time, nevzniká žádné zpoždění.
Ty žluté vyznačené části není chyba ani warning, ale ukázka reálné aktualizace dat, které se zrovna změnili. Mimochodem geniální věc pro debug, kdy okamžitě vidíme, zda-li nám plnění databáze funguje, jak má.

 • nyní už zbývá jen IONIC2 app pro Android (případně OS X pro fajnšmekry)
 • vytvoříme si tedy novou blank aplikaci
  ionic start af2-lists blank –v2
 • nainstalujeme angularfire:
  npm install angularfire2 --save
 • v app.module.ts si zavedeme config:
  // AF2 Settings
  export const firebaseConfig = {
    apiKey: "AIzaSyDnAX0CQbbsMYuOTJ66ox_F0GwzPM4XPXY",
    authDomain: "angularfire2-list-example.firebaseapp.com",
    storageBucket: "",
    messagingSenderId: "609067141823"
  };
 • no a tím pádem můžeme pracovat s firebase databází, například takto:
  import { Component } from '@angular/core';
  import { NavController } from 'ionic-angular';
  import {AngularFire, FirebaseObjectObservable} from 'angularfire2';
  
  @Component({
   selector: 'page-home',
   templateUrl: 'home.html',
  })
  export class HomePage {
  
   data: FirebaseObjectObservable<any>;
   actualOperatorsList: FirebaseObjectObservable<any>;
  
   constructor(public navCtrl: NavController, af: AngularFire) {
    this.data = af.database.object('/actualData');
    af.database.list('/actualData/operatorActualLog/log')
    //Convert array into Observable and flatten it
      //Transform the value
      .map((x) => x)
      //Subscribe to the stream
      .subscribe(x => this.actualOperatorsList = x);
   }
  }
 • vypíšeme data:
  <ion-header>
   <ion-navbar>
    <ion-title>
     CALL MONITOR
    </ion-title>
   </ion-navbar>
  </ion-header>
  
  <ion-content>
   <ion-grid>
    <ion-row>
     <ion-col col-6>
      <actualOperatorsLog [actualOperatorsLog]="actualOperatorsList"></actualOperatorsLog>
     </ion-col>
     <ion-col col-6>
       <ion-item>
        <button ion-button icon-left>
         <ion-icon name="call"></ion-icon>
         Aktuální hovory
        </button>
        <ion-badge color="dark" class="value" item-right>{{ (data | async)?.actualCalls?.count }}</ion-badge>
       </ion-item>
       <ion-item>
        <button ion-button icon-left>
         <ion-icon name="cafe"></ion-icon>
         Volní operátoři
        </button>
        <ion-badge color="dark" class="value" item-right>{{ (data | async)?.freeOperators?.count }}</ion-badge>
       </ion-item>
       <ion-item>
        <button ion-button icon-left>
         <ion-icon name="bonfire"></ion-icon>
         Zmeškané hovory za 30 min
        </button>
        <ion-badge color="dark" class="value" item-right>{{ (data | async)?.busyCalls?.count }} <span>/ {{ (data | async)?.busyCalls?.oldestDelta }}</span></ion-badge>
       </ion-item>
       <ion-item>
        <button ion-button icon-left>
          <ion-icon name="bus"></ion-icon>
         Čekající hovory
        </button>
        <ion-badge color="dark" class="value" item-right>{{ (data | async)?.waitingCalls?.count }} <span>/ {{ (data | async)?.waitingCalls?.oldestDelta }}</span></ion-badge>
       </ion-item>
       <ion-item>
        <button ion-button icon-left>
          <ion-icon name="contacts"></ion-icon>
         Změškané hovory ve frontě
        </button>
        <ion-badge color="dark" class="value" item-right>{{ (data | async)?.missedCalls?.count }} <span>/ {{ (data | async)?.missedCalls?.oldestDelta }}</span></ion-badge>
       </ion-item>
       <ion-item>
        <button ion-button icon-left>
          <ion-icon name="cash"></ion-icon>
         Záznamník
        </button>
        <ion-badge color="dark" class="value" item-right>{{ (data | async)?.recordedCalls?.count }} <span>/ {{ (data | async)?.recordedCalls?.oldestDelta }}</span></ion-badge>
       </ion-item>
     </ion-col>
    </ion-row>
   </ion-grid>
   <p>
  
   </p>
   <p>
  
   </p>
  </ion-content>
 • ještě jedna komponenta pro výpis aktuálního stavu:
  import {Component, Input} from '@angular/core';
  import 'rxjs/add/operator/map';
  import {OperatorLog} from "../entity/OperatorLog";
  
  @Component({
    selector: 'actualOperatorsLog',
    template: `
      <ion-item *ngFor="let item of actualOperatorsLog" class="operatorsLog">
            <ion-icon name="person"></ion-icon> {{ item.voipid }} {{ item.action }} <span>{{ item.age }}</span>      
      </ion-item>
    `
  })
  export class ActualOperatorsLogComponent {
  
    @Input() actualOperatorsLog: OperatorLog[];
  
    constructor() {
    }
  }
 • a aplikaci zbuildíme pro android či iphone

Aplikaci podáváme na FULL HD (aby nedošlo ke střižení jako na screenu níže) monitoru připojeném k jakémukoliv androidímu zařízení. No není pěkná?

Chcete pomoci s tvorbou aplikace? Kontaktujte nás!

 

Čerstvé články do vaší schránky

Našich čtenářů si vážíme, proto s Vámi rádi sdílíme novinky v online marketingu.

Pokud je chcete dostávat na e-mail, přihlaste se k odběru:

Vaši adresu použijeme pouze za účelem posílání novinek z blogu.